Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Fins el 23 de juny es poden sol·licitar els ajuts de menjador als centres educatius de les Illes Balears

Fins el 23 de juny es poden sol·licitar els ajuts de menjador als centres educatius de les Illes Balears

Darrera actualització: Wed Jun 07 18:30:01 CEST 2017

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar al BOIB (03/06/2017) la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2017/18. A partir d’avui dilluns, 05 de juny i fins el proper 23 de juny totes les famílies interessades a optar a aquests ajuts han d’entregar la sol·licitud al seu centre. Cal destacar que la convocatòria per el curs 2017-/18 consolida la pujada econòmica efectuada l’any passat, de 1’5 a 2’1 milions d’euros per tal de cobrir la demanada de les famílies amb nins en servei de menjador a un centre docent públic no universitari o concertat.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 5 de juny al 23 de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de matricula.

Requisits

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix: estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2017/18. Mentre que per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics. De forma orientativa per una unitat familiar de 4 persones la renda màxima establerta és d’uns 33.600€.  

Igual que el curs passat, el llistat provisional es penjarà als centres dia 1 de setembre i de l’1 al 20 de setembre és podran presentar reclamacions.

Nous criteris del curs 2017/18

- S’han modificat la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu. En l’anterior convocatòria el màxim de punts per renda era 10 i ara es pot arribar fins a 15 punts.

A més, s’han creat major nombre de trams, per exemple, en l’anterior convocatòria entre 0 i 4000€ s’obtenia la mateixa puntuació i actualment s’ha dividit en 4 trams diferents.

- S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. El tall de renda depèn del nombre de membres de la unitat familiar.

- Els ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria en centres que fan horari partit.

Quasi 3.000 beneficiaris al curs 2016/17

Cal recordar que el curs actual 2016/17 es varen destinar inicialment 1.500.000 euros en aquest concepte, que finalment es varen incrementar fins els 2 milions cent degut a l’augment de demanda. De fet, les sol·licituds passaren dels 3.188 del curs 2015/16 als 7.420 del curs 2016/17.

L’increment de la demanda es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes ja que a més de l’augment de dotació i la seva obertura als alumnes dels centres concertats, també se’n va millorar la gestió de manera que es convoquen abans de començar el curs i dia 1 de setembre les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.

El curs actual hi ha hagut 2.976 beneficiaris.

Aquí podeu accedir al procediment.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears