torna

Detall de la notícia

Imatge 2959085

Fins el 23 de juny es poden sol·licitar els ajuts de menjador als centres educatius de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar al BOIB (03/06/2017) la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2017/18. A partir d’avui dilluns, 05 de juny i fins el proper 23 de juny totes les famílies interessades a optar a aquests ajuts han d’entregar la sol·licitud al seu centre. Cal destacar que la convocatòria per el curs 2017-/18 consolida la pujada econòmica efectuada l’any passat, de 1’5 a 2’1 milions d’euros per tal de cobrir la demanada de les famílies amb nins en servei de menjador a un centre docent públic no universitari o concertat.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 5 de juny al 23 de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de matricula.

Requisits

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix: estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2017/18. Mentre que per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics. De forma orientativa per una unitat familiar de 4 persones la renda màxima establerta és d’uns 33.600€.  

Igual que el curs passat, el llistat provisional es penjarà als centres dia 1 de setembre i de l’1 al 20 de setembre és podran presentar reclamacions.

Nous criteris del curs 2017/18

- S’han modificat la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu. En l’anterior convocatòria el màxim de punts per renda era 10 i ara es pot arribar fins a 15 punts.

A més, s’han creat major nombre de trams, per exemple, en l’anterior convocatòria entre 0 i 4000€ s’obtenia la mateixa puntuació i actualment s’ha dividit en 4 trams diferents.

- S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. El tall de renda depèn del nombre de membres de la unitat familiar.

- Els ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria en centres que fan horari partit.

Quasi 3.000 beneficiaris al curs 2016/17

Cal recordar que el curs actual 2016/17 es varen destinar inicialment 1.500.000 euros en aquest concepte, que finalment es varen incrementar fins els 2 milions cent degut a l’augment de demanda. De fet, les sol·licituds passaren dels 3.188 del curs 2015/16 als 7.420 del curs 2016/17.

L’increment de la demanda es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes ja que a més de l’augment de dotació i la seva obertura als alumnes dels centres concertats, també se’n va millorar la gestió de manera que es convoquen abans de començar el curs i dia 1 de setembre les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.

El curs actual hi ha hagut 2.976 beneficiaris.

Aquí podeu accedir al procediment.