torna

Detall de la notícia

Imatge 2954344

Cursos gratuïts d'anglès del nivell Avançat i del C1 de les escoles oficials d'idiomes, i de metodologia AICLE per a docents

Ja s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig  de 2017 per la qual es convoquen cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells Avançat i C1 de les escoles oficials d’idiomes, i cursos d’acreditació i actualització en metodologies  per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres. Aquests cursos s’adrecen als docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats de les Illes Balears.

Informació important:

La inscripció i matrícula als cursos d’anglès es realitzarà de manera presencial els dies 28 i 29 de juny de 2017 a les escoles oficials d’idiomes (EOI).

La prova d’anivellació es farà en línia prèviament a la formalització de la matrícula a través de l’enllaç que estarà actiu en aquesta pàgina web i a la de les EOI respectives el dia 27 de juny  des de les 7:00 hores fins a les 23:59.