torna

Detall de la notícia

Imatge 2954300

La Conselleria de Treball destina 4 milions d'euros a subvencionar llocs de treball per a persones amb discapacitat

El Consell de Govern ha autoritzat una partida de 4 milions d’euros —un 12,5 % més que el 2016— per finançar ajuts destinats a mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació, així com per adaptar llocs de treball i eliminar barreres arquitectòniques. Es preveu que aquesta convocatòria beneficiï 1.000 persones aproximadament.

D’aquesta manera, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà aprovar la convocatòria per concedir subvencions per al finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d’ocupació amb domicili a les Illes Balears, i per a l’adaptació de llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques en aquests centres.

Aquests ajuts permetran subvencionar fins al 50 % del cost salarial d’una persona amb discapacitat que faci una jornada laboral completa, equivalent al 50 % del salari mínim interprofessional. En el cas de contractes de treball a temps parcial, la subvenció s’haurà de reduir de manera proporcional.