torna

Detall de la notícia

Imatge 2953970

Convocatòria Programa pilot d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular

Instrucció  del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de  dia 2 de juny de 2017 per la qual s’estableixen les pautes i els criteris d’actuació per dur a terme un “Programa pilot d’utilització de  les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular” i es convoca el procés de selecció de centres docents públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per participar en aquest programa per al curs 2017-2018.

Termini presentació sol·licituds: de 2 a 27 de juny de 2017