torna

Detall de la notícia

Imatge 2953970

Convocatòria Programa pilot d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular

Instrucció  del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de  dia 2 de juny de 2017 per la qual s’estableixen les pautes i els criteris d’actuació per dur a terme un “Programa pilot d’utilització de  les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular” i es convoca el procés de selecció de centres docents públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per participar en aquest programa per al curs 2017-2018.

Termini presentació sol·licituds: de 2 a 27 de juny de 2017

NOVETAT 14/03/2018

Obert el termini d’inscripció a la JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES TAC destinada a tots els docents de qualsevol nivell educatiu que estigui en actiu.

La inscripció s’ha de fer del 14 al 21 de març de 2018 al portal del personal, formació de docents, DG de Formació Professional i Formació del Professorat.

La Jornada es farà el 10 d’abril de 2018  de 09.00 a 18.00 hores al CEP de Palma.

La persona de contacte és na Margalida Serra Tauler, telf. 971 177 781 ext. 62317 mserra@dgice.caib.es