torna

Detall de la notícia

Imatge 2944148

Pla pilot de dinamitzadors lingüístics a sis centres de Palma

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, està duent a terme un projecte pilot de dinamització lingüística a sis centres educatius de Palma.

La iniciativa es desenvolupa a quatre instituts (Guillem Sagrera, Emili Darder, Arxiduc Lluís Salvador i Juníper Serra) i a dos CEPA (La Balanguera i Son Canals). Aquests centres han dissenyat una proposta per millorar la situació de la llengua catalana al seu entorn escolar, i compten amb un dinamitzador lingüístic i cultural per dur a terme les actuacions previstes.

Les activitats que han tengut més èxit entre els alumnes són el concurs de rap, els jocs de llengua i les improvisacions teatrals. Totes les actuacions se centren en la pràctica de la llengua oral, i es duen a terme en hores lectives i també en temps d’esplai. Tot plegat, per reforçar la competència oral de l’alumnat, però també per treballar aspectes actitudinals i millorar la percepció de l’alumnat sobre la llengua catalana.

El projecte va començar durant el mes de febrer i acabarà durant el juny. Està prevista, a més, una formació de 8 hores per als professors i dinamitzadors implicats en el pla pilot. Aquesta formació, impartida per Montserrat Vilà, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centrarà en com treballar amb més efectivitat la llengua oral dins l’aula.

La gran acceptació que ha tengut el pla pilot ha fet que la Conselleria d’Educació i Universitat ampliï l’oferta per a l’any que ve, en què es comptarà amb 50 dinamitzadors per a centres sostinguts amb fons públics d’arreu de les Illes.