torna

Detall de la notícia

Imatge 2943644

La Conselleria d'Educació i Universitat inicia el procés de trasllat a la nova seu

La Conselleria d’Educació i Universitat canvia de seu. Aquest procés afecta tant els serveis ubicats a l’edifici dels Geranis com els d’Alfons el Magnànim i es produirà de manera esglaonada des de dilluns, dia 29 de maig, fins al dia 30 de juny de 2017. A partir de dia 1 de juliol tots els serveis estaran ubicats a la nova seu ubicada al carrer Ter, 16 (Polígon de Son Fuster).

Previsions de trasllat
Dia 29 de maig es trasllada la Direcció General de Personal Docent, Departament de Concertada, l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), el Servei de Comunitat Educativa i el Departament de Beques. Aquests serveis s’ubicaran a la planta baixa i plantes primera i segona del nou edifici.

Dia 31 de maig es trasllada la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, actualment a l’edifici de Geranis.

Dia 12 de juny es trasllada la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

Dia 15 de juny es trasllada la Direcció General de Política Universitària i Ensenyament Superior.

Dia 19 de juny es trasllada la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Dia 29 de juny es traslladen la Secretaria General, el Departament d’Inspecció Educativa i el Gabinet del Conseller.

Durant tot el període del trasllat, des del 29 de maig fins dia 30 de juny, el registre es mantindrà a les dues seus.

Escolarització es mantindrà al carrer Salvà, 14, la seu actual, fins que finalitzi el procés del curs 2017/18. Després s’ubicarà a la planta baixa del nou edifici.

Tot i que es preveu que el trasllat sigui àgil i el més ràpid possible, i que s’han previst mesures per evitar el màxim d’inconvenients, cal tenir present que els departaments que es desplacen podrien experimentar algunes dificultats de connexió telefònica per espai d’algunes hores.

A partir de l’1 de juliol es preveu que s’hagi completat tot el trasllat. La nova seu de la Conselleria d’Educació i Universitat reunirà tots els serveis educatius, comptarà amb una finestreta i registre únics, amb una sola àrea d’atenció ciutadana,  i serà una central corporativa, transversal i interdisciplinar, integrant àrees i departaments que ara fan els seus tràmits per separat, en una sola gestió conjunta, reduint els tràmits burocràtics i, per tant, facilitant la gestió a les famílies i als centres.