torna

Detall de la notícia

Imatge 2943024

Gran acceptació dels cursos d'Actualització ortogràfica i gramatical

Arran de la publicació de la nova Gramàtica de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha organitzat set de cursos d’actualització ortogràfica i gramatical per als docents de les Illes, a fi que coneguin de primera mà la nova normativa de referència de la llengua catalana.

Aquests cursos, impartits pel professor Nicolau Dols, han tengut molt bona acceptació, fins al punt que ha quedat professorat sense poder-lo cursar per mor de la limitació de places. Per aquest motiu, el curs que ve se’n tornaran a organitzar a totes les Illes.

Els cursos realitzats i el nombre d’inscrits ha estat el següent:

  • CEP Palma, curs per a mestres de primària (30 de gener, 1, 7 i 9 de febrer): 24 inscrits.
  • CEP Palma, curs per a professors de secundària (13, 15, 21 i 23 de febrer): 30 inscrits.
  • CEP Menorca (3, 4 10 i 11 de febrer): 29 inscrits.
  • CEP Manacor (6, 8, 14 i 16 de març): 24 inscrits.  
  • CEP Eivissa (17, 18, 24 i 25 de març): 30 inscrits.
  • CEP Inca (2, 4, 8 i 10 de maig): 75 inscrits.
  • CEP Eivissa (19, 20, 26 i 27 de maig): 18 inscrits.

Els qüestionaris d’avaluació han estat molt positius, tant pel que fa al ponent com al format del curs (16 hores de formació presencial més 4 de treball de transferència dels coneixements adquirits).

Versió digital de la nova ortografia catalana

Els canvis més significatius en la nova Ortografia catalana ha estat un dels aspectes que s’han treballat al llarg d’aquests cursos. En aquest sentit, ja se’n pot consultar i descarregar del web de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la versió digital definitiva: http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf.