torna

Detall de la notícia

Projecte de decret sobre la Plataforma d'Oci de Qualitat de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de  transparència, accés a la informació pública i bon govern se publica la memòria d’impacte normatiu i el Projecte de decret sobre la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears del qual se ha sol•licitat el dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears.