torna

Detall de la notícia

Imatge 2942110

Consum alerta de les pràctiques agressives de les elèctriques per captar clientes i edita una guia per orientar els usuaris

En els primers cinc mesos de 2017 la Direcció General de Consum ha registrat 96 reclamacions contra companyies de subministrament elèctric o de gas, mentre que la Unitat d’Informació i Tràmit n’ha rebudes 411. Part d’aquestes reclamacions fan referència a pràctiques comercials agressives, i per aquest motiu Consum, en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris d’Instal·lacions Elèctriques i de Telecomunicacions (Asinem), ha editat una guia de consells i advertiments per als usuaris, en què també s’explica com s’ha de reclamar.

Així ho ha explicat el director general de Consum, Francesc Dalmau, durant una roda de premsa en la qual han participat també el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard; el president d’Asinem, Jaume Fornés, i el representant de l’associació de consumidors i usuaris La Defensa, Bernat Ferrer. Tots han remarcat la importància que el consumidor estigui adequadament informat per evitar problemes.

Així, Dalmau ha recordat que un cas paradigmàtic de pràctica fraudulenta és el d’un comercial que es presenta en un domicili particular de manera inesperada i ofereix a l’usuari una millora en les condicions del seu contracte de subministrament elèctric i/o gas quan, en realitat, els fa firmar un contracte nou amb una altra companyia.

Davant un cas com aquest, la guia de la Direcció General de Consum recomana a l’usuari que no se senti pressionat ni es precipiti. Ben al contrari, s’aconsella al consumidor que demani una còpia escrita del contracte amb les condicions ofertes i que comprovi que hi consten totes les condicions que ha indicat el venedor.

Així mateix, es recomana a l’usuari que no faciliti al venedor cap dada bancària ni cap factura anterior ni les dades personals si no està segur de la contractació.

Per evitar situacions desagradables Consum també recomana, abans de decidir-se per una oferta, llegir atentament les condicions del contracte; en particular, cercar si inclou o no la contractació i el cobrament d’altres serveis addicionals, si té compromisos de permanència o si inclou penalitzacions econòmiques per cancel•lar-lo.

Dalmau ha afegit que, de manera general, és convenient comparar l’oferta contractada amb altres de disponibles en el mercat i, abans de decidir-se per una nova oferta, comparar els preus i els serveis que ofereixen un parell d'empreses diferents.

Dalmau —que ha instat els possibles afectats a reclamar— ha remarcat que Consum ha editat aquesta guia amb la col•laboració d’Asinem, patronal que s’ha mostrat contrària a aquest tipus de pràctica comercial agressiva perquè perjudica els usuaris i la imatge del sector.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, ha destacat també la importància que els consumidors tenguin informació sobre com s’ha d’interpretar la factura energètica i per poder escollir la potència per la qual paguen, a fi d’ajustar la factura a les seves necessitats reals. Així s’estalvia tant en el consum d’energia com en el cost. En aquest sentit, Joan Groizard ha explicat que s’estan preparant guies i jornades formatives.

La Direcció General de Consum disposa d’un servei d’atenció personalitzada i gratuïta amb cita prèvia, al qual es poden adreçar les persones que vulguin presentar una reclamació. El telèfon per concertar una cita és el 900 16 60 00.

Igualment, poden dirigir les consultes a l’adreça electrònica consultes@dgconsum.caib.es.

Així mateix, les oficines d’atenció al consumidor disposen dels números de telèfon següents:
- Palma: 971  78 49 96
- Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03
- Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64

També es poden adreçar a la Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT), situada al carrer del Bastió d’en Sanoguera, 2, de Palma i a través del telèfon 971 78 49 95.