torna

Detall de la notícia

Imatge 2934986

Indicadors Salarials

Índex de costs laborals de les Illes Balears corregit d'efectes estacionals i de calendari.

 

Actualment la DGOE prepara una operació estadística consistent en la Mostra Continua de Vida Laboral (MCVL), serà publicada tan aviat com sigui possible.