Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta prèvia a la redacció del projecte d'Ordre per modificar l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de dia 18 de desembre de 2007 relativa a la constitució d'agrupacions de defensa sanitària apícoles

Darrera actualització: Thu May 11 10:01:32 CEST 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova
  2. b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  3. c. Objectius de la norma
  4. d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte d’Ordre per modificar l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 18 de desembre de 2007 relativa a la constitució d’agrupacions de defensa sanitària apícoles podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit al Servei de Ramaderia de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer de la Reina Constança, 4, 07006 de Palma, en el mateix termini. 

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears