torna

Detall de la notícia

Imatge 2926674

Educació consolida la dotació dels ajuts de menjador i modifica els criteris per fer-los més equitatius

La Conselleria d’Educació i Universitat ha consolidat la dotació dels ajuts de menjador del proper curs 2017/18 per un total de 2.100.000 euros. Així ho ha anunciat el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas avui a la presentació de la nova convocatòria d’aquests ajuts que ja es va aprovar al passat Consell de Govern i que pròximament es publicarà al BOIB. Cal recordar que el curs actual 2016/17 es varen destinar inicialment 1.500.000 euros en aquest concepte, que finalment es varen incrementar fins els 2 milions cent degut a l’augment de demanda. De fet, les sol·licituds passaren dels 3.188 del curs 2015/16 als 7.420 del curs 2016/17.

L’increment de la demanda es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes ja que a més de l’augment de dotació i la seva obertura als alumnes dels centres concertats, també se’n va millorar la gestió de manera que es convoquen abans de començar el curs i dia 1 de setembre les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts.

El curs actual hi ha hagut 2.976 beneficiaris. Els centres educatius reben aquesta setmana el darrer pagament corresponent al servei del curs actual. No s’han registrat incidents durant la tramitació dels ajuts.

El termini ordinari de presentació de sol·licituds serà del 26 de maig al 9 de juny de 2017. Per l’alumnat que no estigui escolaritzat durant el període ordinari (per exemple 3 anys) hi haurà un període extraordinari que coincidirà amb el període de matricula.

Igual que el curs passat, el llistat provisional es penjarà als centres dia 1 de setembre i de l’1 al 20 de setembre és podran presentar reclamacions.

Per poder sol·licitar un ajut de menjador es requereix: estar escolaritzat a un centre docent públic no universitari o concertat i ser usuari del servei de menjador o tenir plaça reservada per aquest servei el curs 2017/18. Mentre que per ser beneficiari s’estableix un barem marcat per indicadors socioeconòmics.

Novetats del curs 2017/18

- S’han modificat la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu. En l’anterior convocatòria el màxim de punts per renda era 10 i ara es pot arribar fins a 15 punts.

A més, s’han creat major nombre de trams, per exemple, en l’anterior convocatòria entre 0 i 4000€ s’obtenia la mateixa puntuació i actualment s’ha dividit en 4 trams diferents.

- S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. El tall de renda depèn del nombre de membres de la unitat familiar.

- Els ajuts de menjador per motius de transport s’han restringit a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria en centres que fan horari partit.