torna

Detall de la notícia

Imatge 2923654

Educació treu a licitació noves obres de millora a centres educatius de les Illes Balears per més de 585.000 euros

La Conselleria d’Educació i Universitat continua treballant en la millora de les infraestructures educatives de les Illes Balears. I des del passat cap de setmana (06/05/2017) ja es publica al BOIB la licitació de tres noves obres, concretament la reparació de cobertes de l’IES Joan Alcover de Palma, la millora d’accessibilitat a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca i el projecte de reforma de banys i de construcció d’un aula UECCO al CEIP Mestre Lluís Andreu a Sant Francesc de Formentera. Aquestes tres obres han sortit a licitació per més de 586 mil euros.

Projecte de millora a l’IES Joan Alcover de Palma

L’obra a l’IES Joan Alcover de Palma té com a finalitat principal reparar les patologies que consten a l’ Inspecció Tècnica d’edificacions (ITE) així com d’ altres que afecten a l’edifici. Aquesta actuació surt a licitació per 304.040€ i té un termini d’execució de 5 mesos.

El projecte consta de les següents actuacions:  

- Reforma de les cobertes inclinades amb filtracions i neteja de plantes, així com la reformar tots els aiguafons d’aquestes cobertes amb paraments verticals. Alhora preveu les mesures de seguretat de manteniment a adoptar en part d’elles ubicant les corresponents línies de vida.

- Reformar part de les cobertes planes, en concret part de la coberta on s’ubiquen les instal·lacions i la coberta plana del porxo d’accés al saló d’actes. Alhora preveu les mesures de seguretat de manteniment a adoptar en part d’elles ubicant una barana, en concret en la coberta plana més gran del centre.

- Actuació a tot el sistema d’ evacuació d’aigües pluvials, substituint tots el canalons i part dels baixants que estan en mal estat.

- Retirada d’ instal·lacions obsoletes a les façanes i cobertes.

-  Reparació dels acabats interiors i exteriors de les zones que han tingut filtracions.

- Treure els graffitis de la plaça del Tub amb coherència amb els altres dos projectes redactats des de l’ IBISEC per esmenar les deficiències de l’ITE Escola de Disseny i de l’ IES Ramon Llull. 

-  Sanejament de la fusta de les cornises del centre aplicant els productes específics.

Millora  de l’accessibilitat a l’IES Berenguer d’Anoia a Inca

El projecte a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca contempla la supressió de barreres arquitectòniques al centre i la reforma del nucli de banys del centre. L’obra surt a licitació per 141.380 euros i un termini d’execució de 3 mesos.

L’obra compren dues actuacions:

- La construcció d’una rampa a la planta baixa, que comunicarà el hall amb el passadís de les aules de planta baixa, per tal de salvar un desnivell de 83 cm, actualment resolt amb una escala.

- La reforma de la zona de professors degut a l’esfondrament del paviment. L’actuació consisteix en l’enderrocament de l’actual solera i envans divisors interiors i construcció de nova solera, aules i nucli de banys. També inclou canvi de les fusteries dels banys i del pati interior, així com nova connexió de la xarxa de sanejament a una nova escomesa.

Projecte de millora i construcció d’un aula UECCO al CEIP Mestre Lluís Andreu a Sant Francesc de Formentera

L'obra prevista al CEIP Mestre Lluís Andreu a Sant Francesc de Formentera és una actuació de millora als nuclis de banys del centre que també contempla la construcció d’un aula UECCO i la retirada d’un aula modular. El projecte surt a licitació amb un pressupost de 154.398 € i un  termini d'execució de les obres de 11 setmanes.

L’actuació prevista contempla la reforma integral dels banys d’infantil existents i la ubicació de l’aula UEECO a l’interior del centre, el que permetrà desmuntar l’aula modular del pati destinada  a aula UEECO.

Aquesta obra de millora preveu la construcció d’un nou bany adaptat, a més de nous banys d’infantil, l’enderroc del nucli de vestidors existents per convertir-los en aula, la creació d’un nou accés a l’aula d’anglès a través del pati, així com l’anul·lació de les fosses sèptiques existents i connexió a la xarxa municipal.

L’obra surt a licitació per 140.750€ i té un termini d’execució de 11 setmanes.

Una vegada publicat al BOIB totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Aquestes actuacions son algunes de les obres previstes al Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 per a totes les Illes per tal de respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitat estructurals que presenten els centres educatius de Balears.