torna

Detall de la notícia

Nou tràmit d'informació pública de l'Avantprojecte d'ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria

D’acord amb la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 26 d’abril de 2017, publicada en el BOIB núm. 54 de dia 6 de maig de 2017, s’ha obert un nou tràmit d’informació pública relatiu a l’Avantprojecte d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, atesa la necessitat de regulació d’aquests fitxers per tal que els distints òrgans de la Conselleria puguin exercir les competències respectives. Les persones interessades podran aportar les seves propostes i suggeriments fins al dia 26  de maig de 2017. 

Es poden presentar al·legacions a través del portal http://participaciociutadana.caib.es , del correu electrònic rblascossgptc.caib.es , a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, carrer de l’Uruguai s/n, Palma, (edifici Palma Arena), o a qualssevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les al·legacions han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Secretaria General).

Documents

• Avantprojecte  d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports de creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports