Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat

Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat

Darrera actualització: Wed May 24 12:54:17 CEST 2017

D’acord amb la Instrucció 2/2015 del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per organitzar la inscripció telemàtica del personal docent i col·laborador de l’EBAP, millorar-ne la pedagogia, avaluar-ne la tasca docent i fer transparents els processos vinculats, s’obre la convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat (BDGP) de diverses matèries corresponents a les àrees de formació en que s’estructura el Pla de Formació General de l’EBAP.

La inscripció de les persones interessades es farà en l’àrea o àrees de formació que corresponguin i, específicament, en la matèria o matèries que puguin impartir d’acord amb la seva formació o experiència.

Així mateix, d’acord amb la Instrucció 2/2015 esmentada, en aquesta convocatòria també s’estableix el procediment per a la inscripció en la Base de dades de professorat acreditat.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 5 de juny de 2017.

Per accedir al tràmit telemàtic corresponent, clicau aquí.

Avís: només es pot tramitar una sol·licitud per persona. Una vegada tramesa, no es podrà recuperar ni modificar.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears