torna

Detall de la notícia

Imatge 2915082

El Govern millora el seu Portal de Transparència, ara més visual i de fàcil accés

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Participació i Transparència de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, millora el Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma, el seu canal preferent d'accés de la ciutadania, on l'executiu posa a disposició dels ciutadans les dades de les polítiques i actuacions públiques.

El Portal ofereix, ara, d'una manera més fàcil d'accedir i més visual, informació de caràcter econòmic i financer; organitzatiu; sobre els càrrecs públics; sobre participació ciutadana; contractació, convenis i subvencions; així com qüestions d'ordenació del territori, urbanisme i obres públiques.

El nou web ofereix també continguts de dret d'accés a la informació pública; i permet accedir al nou web de pressuposts de 2017, ara més clar i visual. A més, també permet consultar els indicadors de transparència 2016, que elabora i avalua Transparència Internacional.

El Portal respon al compromís de facilitar-hi l'accés a la ciutadania de manera eficaç i transparent. No obstant això, aquesta és una tasca en constant desenvolupament, de manera que hi haurà més millores en un futur.

El nou Portal es pot consultar a través d'aquest enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847&cont=91294

Notícia publicada: 05/12/2016