torna

Detall de la notícia

El Govern celebra l'aprovació de la Llei de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció

El Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, la Llei de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, el projecte del qual va ser gestat entre les conselleries de Transparència, Cultura i Esports i Presidència.

En la defensa del text, la consellera Ruth Mateu ha remarcat que "amb l'aprovació de la creació d'aquesta Oficina serem un dels pocs territoris de l'Estat, a part de Catalunya i ara també el País Valencià, que compleix amb els mandats de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció." Mateu també ha agraït que la Llei s'hagi aprovat "amb el màxim consens possible pels membres de la cambra, per fer palès que independentment de les ideologies polítiques ha arribat el moment de fer un pas ferm per combatre la corrupció, tot pel bé de la nostra comunitat."

Amb aquest projecte es creen més mitjans per lluitar contra el frau i la corrupció, i s'estableixen mecanismes de control aplicables a les institucions públiques de les Illes Balears.

Aquesta oficina actuarà amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions. Per legitimar-la i garantir-ne la independència i l'autonomia funcional, l'Oficina depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears. D'aquesta manera, podrà complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades. Correspon al Parlament el control de l'actuació de l'Oficina i el nomenament i la destitució del director o directora.

L'àmbit d'actuació de l'Oficina comprèn tot el sector públic de les Illes Balears, integrat per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ens locals i la universitat pública, inclosos en tots els casos els seus organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen. Entren en l'àmbit d'aplicació de la llei les activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d'il·legalitat que afecti els interessos generals, relacionats amb la gestió pública.

A banda de la tasca d'investigació, cal destacar la part preventiva de la Llei. En aquest sentit, Mateu ha assegurat que "tenim molt clar que la corrupció s'ha de combatre des de diferents fronts i mitjançant diferents mecanismes. La formació, la conscienciació i l'assessorament és clau per restaurar i generar confiança i per evitar possibles males pràctiques".

Notícia publicada: 29/11/2016