torna

Detall de la notícia

EL GOVERN QUEDA SEGON DE L'ESTAT EN LA VALORACIÓ DELS INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA AMB UN 98.1 (INCAU)

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General de Participació i Transparència, i en col·laboració amb la resta d’àrees del Govern, ha vist reconeguda la tasca feta per posar informació a disposició de la ciutadania. La nota que avui ha publicat Transparència Internacional Espanya, i que avalua el nivell de transparència de les Comunitat Autònomes és de 98.1 sobre 100, millorant en 5 punts l’anterior, que es va publicar el 2014 (l’INCAU s’avalua bianualment).  Aquesta puntuació deixa a Balears en segon lloc empatat amb Catalunya i Madrid i només per davall del País Basc.
 
A banda de millorar la nota de l’INCAU, la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, ha elaborat enguany el primer Codi Ètic del Govern de les Illes Balears, que és d’aplicació per tots els càrrecs públics. El Codi Ètic amplia en alguns punts l’exigència de Transparència Internacional, en temes com l’obligació de publicar les despeses de manutenció i desplaçaments diaris, o les atencions protocol·làries i obsequis, sempre dins els límits prevists per el Codi, que sí es poden consultar a la pàgina web del Govern.
 
També es va posar en funcionament, a finals de 2015, atesa l’entrada en vigor de la Llei de Transparència estatal, el dret d’accés a la informació pública que qualsevol ciutadà vulgui demanar i s’ha creat l’òrgan on poden acudir a reclamar quan les sol·licituds dels ciutadans no reben una resposta satisfactòria en temps o forma per part de l’Administració.
  
La consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu, ha comentat que “volem ser una comunitat cada vegada més transparent oferint a la ciutadania informació útil i de qualitat. A més, les iniciatives relacionades amb la transparència, igual que passa amb els indicadors de l’INCAU, han d’anar evolucionant per adaptar-se a les noves demandes de la societat civil, que és, majoritàriament, qui es beneficia d’aquestes mesures, per exercir de la forma més còmoda possible la funció de control del govern.”
 
El director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, qui ha coordinat amb tota la resta d’àrees del Govern el treball del indicadors que avui s’han avaluat, assegura que  “la transparència no és un fi en si mateixa, és un instrument de control democràtic a disposició de la ciutadania. Seguirem fent feina per tal de millorar a tots nivells i facilitar l’accés de la ciutadania a tota la informació.”

Avaluació de 2016

L’objectiu de Transparencia Internacional és esperonar les administracions a ser cada vegada més transparents, i enguany el nivell d’exigència dels indicadors ha augmentat considerablement, a banda de tenir 26 indicadors nous dels 80 totals. Es tracta, per tant, d’una avaluació contínua, que varia cada dos anys per aconseguir que les administracions públiques siguin cada vegada més transparents en la seva gestió.

De fet, el president de Transparencia Internacional Espanya, Jesús Lizcano, va avisar d’aquests nous canvis.  "En todo caso, en esta edición de 2016, y como podrán comprobar, se ha cambiado un buen número de los indicadores utilizados en la edición anterior, creando un nuevo área de indicadores relativos al Derecho de acceso a la información, y además se incluyen otras novedades metodológicas, como es la inclusión de una posible puntuación intermedia (0,5 puntos), y no solo 0 o 1 para los indicadores. Este año, además, los indicadores relativos a la Ley de Transparencia, obligatorios ya desde Diciembre de 2015, están repartidos entre las demás áreas a las que se refieren los correspondientes datos.”

Això representa un gran esforç per part de l’administració, que ha adaptat molta de la informació de la pàgina web (font de la qual es nodreix Transparencia Internacional per avaluar el nivell de transparència) i posar-ne de nova, a banda de realitzar algunes accions relacionades amb la transparència i la rendició de comptes.

Notícia publicada: 16/12/2016