torna

Detall de la notícia

Imatge 2902044

Procés d'admissió i matriculació a les Escoles Oficials d'Idiomes 2018-2019

Setembre

1) Matriculació de l’alumnat oficial de la convocatòria de setembre. Cada EOI publicarà l’horari d’atenció al públic i els terminis de matriculació al tauler d’anuncis i a la pàgina web.

2) Matrícula de la llista d’espera (si queden places vacants després de la matrícula de l’alumnat oficial).

3) Matrícula de les darreres vacants (si encara queden places).

En el cas de la llista d’espera i de les darreres vacants cada EOI publicarà les places vacants disponibles i els terminis d’inscripció al tauler d’anuncis i a la pàgina web abans del començament de la matrícula.

4) Prova d’anivellació presencial per als idiomes on quedin vacants: dia 20 de setembre.

Abans del 19 de setembre, cada EOI publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web l’horari de les proves d’anivellació convocades.

La prova d’anivellació d’anglès serà telemàtica i es realitzarà durant tot el període d’inscripció a les places vacants.

 

Octubre: Període de matriculació extraordinari

1) Matrícula de les places vacants (si encara queden places després de la matrícula de setembre). Cada EOI publicarà les places vacants disponibles.

2) Prova d’anivellació presencial per als idiomes on quedin vacants: dia 10 d’octubre.

Cada EOI anunciarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web l’horari de les proves d’anivellació convocades.

3) La prova d’anivellació d’anglès serà telemàtica i es realitzarà l’11 d’octubre.

4) La matrícula es formalitzarà online de l’11 al 16 d’octubre.

 

-----------------------------------------------------------------

 

Preinscripció per al curs 2018-19: 

Del 24 d’abril a les 9.00 fins el 11 de maig a les 21.00

La preinscripció consta de 2 passes:

a)    sol·licitud de plaça online

Des d’aquest enllaç podeu accedir a la preinscripció:

https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes

b) lliurament de documentació a l'EOI on vulgui cursar els seus estudis.

Consulteu dates i horari a la pàgina web o al tauler d’anuncis de l’EOI corresponent

PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS:

La prova d’anivellació és online per a tots els cursos i es pot fer durant tot el període de preinscripció.

Quan vostè accedeixi a la plataforma de la preinscripció amb el seu usuari i contrasenya i indiqui que desitja fer la prova d’anivellació, vostè serà redirigit al link per a fer-la.

PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ALTRES IDIOMES: Dia 18 de maig

Consulteu horari i aules de la prova de l’idioma respectiu a la pàgina web o al tauler d’anuncis de l’EOI corresponent