torna

Detall de la notícia

Imatge 2901920

L'Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor signa el conveni d'autorregulació impulsat per la Direcció General de Consum

L’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, integrada per 38 empreses, ha signat avui matí el conveni d’autorregulació del sector impulsat per la Direcció General de Consum, que té per objectiu promoure accions conjuntes i postures actives envers el respecte dels drets dels consumidors i usuaris. Aquesta és, després d’ AEVAB (Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares), la segona patronal que el firma.

La presidenta de la patronal, Joana Maria Capó, ha signat el conveni durant un acte al qual han assistit el director general de Consum, Francesc Dalmau, i la vicepresidenta del Consell de Menorca, Susana Mora.

Dalmau ha animat les empreses a subscriure també el codi de bones pràctiques, que preveu la concessió d’un distintiu de qualitat a totes les companyies que demostrin pràctiques respectuoses amb els drets dels consumidors.

El director general ha recordat igualment que enguany es reforçaran les inspeccions per lluitar contra les pràctiques abusives i deslleials que causen greus trastorns als consumidors i que perjudiquen la imatge de les Balears com a destinació turística.

Segons el conveni d’autorregulació del sector, que també ha signat a Mallorca i Eivissa la patronal AEVAB, l’associació ha de vetlar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no ho fan, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.

L’Associació es compromet també a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum. Finalment, en virtut del Conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetlli pel compliment dels objectius d’aquest Conveni.

Codi de bones pràctiques

Cal destacar que, fins ara, han firmat el codi gairebé 20 empreses de Mallorca i 40 empreses d’Eivissa i Formentera de les dues patronals més grans: AEVAB i BALEVAL (Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor).

Amb la signatura del codi, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.

Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Així mateix, d’acord amb el document, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. S’ha de donar publicitat a les prestacions accessòries i als preus d’aquestes prestacions de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.

Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia podrà optar per altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals per proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec per proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.

Igualment, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol•licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Quan l’Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.