torna

Detall de la notícia

Imatge 2901537

Comissions de servei pels centres dels Plans d'Innovació Pedagògica per al curs 2017-18

La resolució de 22 d'abril de 2016 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres, inclou, entre els compromisos de la Conselleria, aplicar mesures per facilitar l’assignació de professors d’acord amb les característiques del projecte presentat pel centre.

Aquesta assignació es podrà fer en la convocatòria anual de comissions de servei, en l’apartat específic per a plans de millora.

Per tal de facilitar la informació a tot el professorat que pugui estar interessat, adjuntam el llistat de possibles places que oferiran els centres que foren seleccionats a la convocatòria de 2016, així com les seves característiques.

Ha de quedar clar que la confirmació definitiva de l’oferta d’aquesta places queda subjecta a canvis segons les modificacions que pugui generar el concurs de trasllat o alguna altra circumstància