Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció de l'Avantprojecte de llei de modificació general de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears

Darrera actualització: Fri Apr 21 09:14:56 CEST 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

Amb l'objectiu de permetre fer les aportacions, aquí podran trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aportació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de l'Avantprojecte de llei de modificació general de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, poden fer les aportacions que considerin oportunes sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta. Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa que, si fos necessari, s'iniciï.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears