torna

Detall de la notícia

Imatge 2897307

Més modalitats, més accessibles i a més centres, és l'aposta d'educació per tal de potenciar els ensenyaments esportius

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante ha presentat avui el Pla estratègic d’actuació per potenciar els ensenyaments esportius de règim especial (EERE) que es començarà a aplicar el proper curs 2017/18. Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seva adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva. Els ensenyaments esportius tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial i estan integrats en el sistema educatiu. Els de tècnic esportiu (grau mitjà) com ensenyaments secundaris post obligatoris i els de tècnic esportiu superior (grau superior) com ensenyaments superiors.

El Pla elaborat per el Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres vol potenciar, ampliar i diversificar l’actual oferta per tal de convertir aquests estudis en una oportunitat de seguir estudiant principalment per molt d’alumnes que desprès de l’Ensenyament Obligatori(ESO) no tenen clar com continuar els seus estudis així com també per persones adultes que volen continuar amb la seva formació i opten per cursos en horari d’horabaixa.
 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha establert un model de desenvolupament d’aquests ensenyaments en base a convenis de col·laboració amb les federacions esportives de les Illes Balears, compartint responsabilitats en els ensenyaments de tècnics esportius.

Aquesta iniciativa és una passa més dins les actuacions previstes al Pla Cap a l’èxit educatiu dirigit a disminuir l’abandonament escolar, millorar els resultats dels ensenyaments post obligatoris i fomentar la formació permanent al llarg de la vida.     
 
Les principals novetats

 El Pla que s’ha presentat avui vol fer més atractius aquests estudis amb un important increment de l’oferta formativa. Avui s’imparteixen cursos de 4 modalitats distintes de grau mitjà i superior: bàsquet, futbol, muntanya i vela. I la proposta per el curs 2017/18 és que l’oferta es pugui ampliar fins arribar a les 11 modalitats entre les que s’inclou busseig, piragua, atletisme, hípica, salvament i socorrisme, handbol i judo. Tenint en compte que aquests estudis necessiten d’un número mínim d’alumnes per grups per poder impartir-los. 

 A més d’incrementar el nombre d’esports, el pla preveu millorar l’accessibilitat a aquests estudis ampliant el número de centres on s’imparteixen aquests estudis, passant de 3 a 6. A l’actualitat són 3 els centres amb aquesta oferta formativa: l’IES CTEIB a Mallorca, l’IES Algarb a Eivissa i l’IES Cap de Llevant a Menorca, tots en horari d’horabaixa. I la proposta per al proper curs és la d’incorporar tres centres més a Mallorca, un a l’IES Guillem Sagrera de Palma, un a Pollença a l’IES Guillem Cifre de Colonya i un altre a Manacor, a l’IES Mossèn Alcover. Diversificant i completant així l’oferta formativa per a totes les illes.

 També s’amplia l’horari ja que fins ara només era d’horabaixa i per al curs vinent s’amplia a horari de dematí als tres nous centres de Mallorca i a l’IES Cap de Llevant de Menorca. També es preveu la possibilitat d’optar pel format d’estudis semi presencial, fins ara només era presencial.

 Per el proper curs i per tal d’arribar a un major número d’alumnes s’avancen les proves de selecció pel mes de juny i en el cas de quedar places lliures, no es descarta obrir una convocatòria extraordinària per el mes de setembre. Els requisits per poder accedir a les proves passa per tenir 16 anys (complits dins l’any natural) , cursar o tenir el títol d’educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent. La inscripció a les proves -termini que s’obrirà al llarg de la primera setmana de maig- i la superació de les proves previstes pel mes de juny. Cal destacar que el termini d’inscripció s’avança al mes de juny per a tots els alumnes d’aquests ensenyaments de règim especial, tant els de nova inscripció com els de nivell II i nivell III.  A finals del mes de juny sortiran publicades les llistes d’admissió definitives.  

 Cal destacar que per tal de promocionar, potenciar i donar a conèixer aquesta nova aposta formativa la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres esta informant als orientadors acadèmics dels IES, a les federacions esportives de les Illes i ha creat un microsite: ensenyamentsesportius.caib.es amb tota la informació sobre els cursos d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial (EERE).

 Aquesta iniciativa és fruit també del consens i la col·laboració amb les distintes federacions esportives de les Illes Balears, els centres i la comunitat educativa. Properament esta previst la signatura de nous convenis amb federacions esportives i una actualització dels convenis vigents.

 A l’actualitat a les Illes Balears uns 135 alumnes cursen estudis d’Ensenyament Esportius de Règim Especial (EERE).