torna

Detall de la notícia

Imatge 2897252

Els empleats de serveis generals de l'Administració de la CAIB ja tenen a la seva disposició el Pla de Formació General 2017 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), després que l'hagi aprovat el Consell de Direcció


El Pla de Formació General compta amb un pressupost de 120.000 euros, presenta un augment d’activitats en el Programa d’Autoformació i introdueix el concepte d’aprofitament excel·lent per als alumnes que obtenguin en l’avaluació de la formació una qualificació de 8,5 punts o més sobre 10.

Així mateix, el Consell de Direcció també ha donat llum verd al segon cicle de formació per a directius de l’Administració de la CAIB, dirigit principalment a caps de servei. Aquest cicle es desenvoluparà, gairebé de manera exclusiva, a través de la xarxa i va dirigit especialment a treballadors públics que tenguin equips de treball a càrrec seu. A més, s’engegarà una activitat de nou encuny consistent a establir un sistema de tutoria perquè l’experiència dels directius de més recorregut pugui ser compartida amb altres directius de menys experiència.

D’altra banda, l’EBAP engegarà un programa de formació de formadors dissenyat per contribuir a actualitzar o millorar els coneixements i les tècniques pedagògiques del professorat col·laborador de l’escola o de les persones que aspirin a ser-ho en el futur. Precisament, el catàleg de figures de col·laboració amb l’escola s’adapta a les noves metodologies vinculades majoritàriament a la formació en línia.

Quant a impuls normatiu, s’ha proposat el desenvolupament d’un sistema de beques per als alumnes del Curs bàsic de policia originaris de Menorca, Eivissa i Formentera, així com l’adequació del procés d’homologació de les activitats formatives realitzades per altres institucions.

L’any 2016, el desenvolupament dels plans de formació destinats a empleats públics de l’Administració de la CAIB varen donar lloc a l’expedició de prop de 8.500 certificats, després de més de 8.000 hores de docència. En opinió del director gerent de l’EBAP, Fernando Monar, «aquestes xifres suposen un màxim anual en certificats expedits, a més de la disminució del cost econòmic per certificat, per una major eficiència en el funcionament de l’EBAP».