torna

Detall de la notícia

Imatge 2896778

14 instituts de Balears participaran del projecte pilot de reparació de mobiliari impulsat per Educació i Fundació Deixalles

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha visitat avui les instal·lacions de la Fundació Deixalles a Sóller amb l’objectiu de veure el procés de reparació de mobiliari escolar que duen a terme els usuaris del centre. La visita respon al projecte pilot engegat per la Conselleria amb l’objectiu de restaurar mobiliari escolar (taules i pissarres) de 14 centres de secundària de Mallorca amb la participació de la Fundació Deixalles. En total es recuperaran 910 mobles amb una inversió de 21.649’32 euros.

La Conselleria d’Educació i Universitat inverteix cada curs una mitjana de prop de 400 mil euros a compra de nou mobiliari. Una part d’aquesta inversió es destina a les noves unitats que s’obrin cada curs i una altra part a la renovació de material deteriorat.

El projecte pilot de reparació de mobiliari escolar pretén allargar la vida útil del mobiliari que ha patit un deteriorament per l’ús però que encara és recuperable. L’experiència d’ús demostra que allò que s’ha de substituir de manera general són els elements de fusta. En el cas de les pissarres, basta substituir l’encerat i en el cas de les taules, la tapa. En els dos casos els elements de ferro només necessiten renovar la capa de pintura.

Tenint en compte la diferència de cost entre els mobles nous i el de la recuperació dels usats, aquest projecte permetrà  optimitzar la inversió econòmica, a la vegada que es contribueix a una funció social. Cal tenir en compte que el cost d’una taula nova és de 64’59 € + IVA mentre que una taula usada, amb el transport i la restauració incloses, suposarà 36’73 euros +IVA. Això suposa un estalvi de 27’86 euros per taula. En el cas de les pissarres la despesa és de 273’31 €, mentre que la restauració suposa un cost de 83’8 €, el que suposa un estalvi de 189’5 €.

La proposta pilot preveu que es recuperin 60 taules i 5 pissarres a cada un dels 14 centres, això suposa 840 taules i 70 pissarres. El preu total d’aquest mobiliari si fos de nova adquisició suposaria una despesa de 36.265 euros.

La Fundació Deixalles s’encarrega de la recollida dels mobles als centres, la seva recuperació i el retorn als centres. Es tracta d’una institució amb una reconeguda experiència en reciclatge i recuperació, a més de la seva funció d’inserció social. No es descarta ampliar aquesta proposta en cursos posteriors si els resultats així ho aconsellen.