torna

Detall de la notícia

Imatge 2895732

El Govern posa en marxa el pla de formació de les Entitats Locals de les Illes Balears per 2017

El Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat inicialment la proposta presentada pel pla de formació per a Entitats Locals de les Illes Balears de 2017. Aquest pla serveix per a oferir programes formatius als empleats públics dels ajuntaments, i inclou activitats de caire transversal sobre legislació de procediment administratiu,  finances, règim jurídic del sector públic i protecció de dades, així com en altres camps com ètica, i responsabilitat social corporativa, igualtat i perspectives de gènere, ús de tecnologies de la comunicació, administració electrònica, i redacció administrativa.

Les accions formatives del pla de formació per a Entitats Locals 2017 compten amb una dotació econòmica de 248.560 euros, que provenen de la percepció que destina l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) per aquest fi.

Del total de les accions formatives que s’inclouran en el pla 2017, l’EBAP en gestionarà aproximadament un 25%, mentre que el 75% restant es destinarà a plans de formació que proposin les mateixes Entitats Locals. En el mateix acte d’avui també s’han aprovat les instruccions que regiran el pla de formació. El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 al 30 d’abril. I està previst que les accions formatives es duguin a terme durant dos trimestres, d’abril a juny i de setembre a novembre d’enguany.
L’any 2016 es varen expedir 447 certificats d’aprofitament i assistència al personal de les administracions locals que van participar en algun dels 47 cursos impartits en el pla de formació per a les Entitats Locals.