torna

Detall de la notícia

Formació per a docents als centres educatius 2017-2018

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat vol impulsar les formacions d’equips docents als centres educatius.

En aquest sentit, el Pla Quadriennal de la Formació del Professorat 2016-2020, dissenyat tenint en compte les aportacions dels docents que participaren en unes jornades de reflexió als diferents CEP de les Illes Balears, planteja com un dels objectius principals que la formació permanent del professorat ha de servir per a millorar el rendiment educatiu de l’alumnat.

Us oferim un ampli ventall de possibilitats de formació en els centres educatius perquè els centres puguin triar alguns dels programes existents i/o en proposin de nous. Hi trobareu els models de sol·licitud, la programació i la memòria, així com també hi trobareu exemples que us poden ser útils per al disseny del programa formatiu del vostre centre.