torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia projecte de decret preus públics Príncipes de España

Consulta prèvia a la redacció del projecte decret pel qual es regulen els preus públics del poliesportiu Príncipes de España

El Govern de les Illes Balears du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una nova norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.
 
A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:
a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c. Objectius de la norma.
d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.


Així, abans de la redacció del projecte de decret pel qual es regulen els preus públics del poliesportiu Príncipes de España podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, fins dia 29 de maig de 2017 (inclòs), o per escrit a la Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, C/de l’Urugüai, s/n (Edifici Palma Arena),  07010 Palma. Tel. 971 787316