vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2895119

Protocolo de actuaciones delante de ataques de perros a animales de producción ganadera de Mallorca

Protocol d'actuacions a dur a terme quan es produeixen atacs de cans a bestiar a explotacions ramaderes de Mallorca.