torna

Detall de la notícia

Sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les coves ZEC

 

CAVITATS INCLOSES EN EL PLA DE GESTIÓ NATURA 2000 COVES

 

Codi

Nom del ZEC

Municipi

Illa

Espai natural protegit

ES5310038

Cova des Bufador des Solleric

ALARÓ

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310039

Cova de sa Bassa Blanca

ALCUDIA

Mallorca

 

ES5310040

Cova de les Meravelles

BUNYOLA

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310041

Cova de Canet

ESPORLES

Mallorca

 

ES5310042

Avenc d'en Corbera

ESPORLES

Mallorca

 

ES5310043

Cova dels Ases

FELANITX

Mallorca

 

ES5310044

Cova des Coll

FELANITX

Mallorca

 

ES5310045

Cova d'en Passol

FELANITX

Mallorca

 

ES5310046

Cova de ses Rates Pinyades

INCA

Mallorca

 

ES5310047

Cova des Corral des Porcs

LLOSETA

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310048

Cova de sa Guitarreta

LLUCMAJOR

Mallorca

 

ES5310049

Cova des Pas de Vallgornera

LLUCMAJOR

Mallorca

 

ES5310050

Cova d'en Bessó

MANACOR

Mallorca

 

ES5310051

Cova de can Bordils

MANACOR

Mallorca

 

ES5310052

Cova des Diners

MANACOR

Mallorca

 

ES5310053

Cova del Dimoni

MANACOR

Mallorca

 

ES5310054

Cova de sa Gleda

MANACOR

Mallorca

 

ES5310055

Cova des Pirata

MANACOR

Mallorca

 

ES5310056

Cova des Pont

MANACOR

Mallorca

 

ES5310057

Cova de cal Pesso

POLLENÇA

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310058

Cova de can Sion

POLLENÇA

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310059

Cova de Llenaire

POLLENÇA

Mallorca

 

ES5310060

Cova Morella

POLLENÇA

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310061

Cova Nova de Son Lluís

LLUCMAJOR

Mallorca

 

ES5310062

Es Bufador de Son Berenguer

SANTA MARIA DEL CAMÍ

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310063

Cova de can Millo o de Coa Negrina

SANTA MARIA DEL CAMÍ

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310064

Avenc de Son Pou

SANTA MARIA DEL CAMÍ

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

ES5310065

Cova des Drac de cala Santanyí

SANTANYI

Mallorca

 

ES5310066

Cova des Rafal des Porcs

SANTANYI

Mallorca

 

ES5310067

Cova dels Estudiants

SOLLER

Mallorca

P.N. serra de Tramuntana

 

 

Les visites d'espeleologia requeriran autorització de la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

Excepcionalment, la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 pot autoritzar la pràctica l'espeleobusseig recreatiu o esportiu i científic en relació a l'afecció ambiental sobre la ZEC, sense perjudici d'altres autoritzacions necessàries i del compliment de la resta de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

SEU ELECTRÒNICA: Procediment d'autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 (clic aquí)