torna

Detall de la notícia

Imatge 2894294

El proper curs 2017/18 s'iniciarà un pla de millora dels estudis de mestre d'educació infantil i primària a la UIB

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears, han constituït tres grups de treball per a millorar la coordinació entre les dues institucions: sobre finançament, sobre titulacions i sobre la formació inicial del professorat. Avui el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la UIB, Llorenç Huguet, han presentat  les línies mestres del pla de millora de la formació inicial del professorat que es deriva de la feina duta a terme al llarg del darrer anys pel grup de treball sobre aquesta matèria. Algunes de les mesures s’aplicaran en el proper curs 2017/18 als estudis de mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la UIB.

Per part de la Conselleria, aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions que impulsa per a la millora progressiva de la qualitat educativa i l’èxit educatiu i segueix els criteris establerts en el Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2016-2020. Per part de la UIB s’emmarca en l’objectiu de millorar la qualitat dels estudis que s’ofereixen.

Tant des del Govern com des de la UIB es parteix de la premissa que la millora de la formació inicial del professorat és un element imprescindible de qualitat i innovació. Aquest curs es començaran a aplicar accions als estudis d’Infantil i Primària.

Les principals novetats

Es preveu disminuir l’oferta de places de nou ingrés amb l’objectiu de millorar la qualitat de la formació i fer-la més personalitzada. El curs 2017-18 es preveu  que hi hagi 200 places per al Grau d’Educació Primària (actualment 265) i 100 places per al Grau d’Educació Infantil (actualment 120). A més a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera es preveu 20 places a cada seu per accedir al Grau d’Educació Primària (35 places actualment a cada seu). Això afavorirà la formació de grups més reduïts, baixant les ràtios/aula de cada un d’ells i possibilitant més experiència pràctica per tal d’assegurar una major qualitat de la formació amb metodologies innovadores lligades als contextos escolars exitosos.

En aquest sentit s’estableix afavorir que les pràctiques docents es realitzin a centres de referència d’infantil i primària reconeguts pel seu caire innovador, els components inclusius i per un projecte educatiu de centre consolidat. Amb aquest objectiu es seleccionaran centres caracteritzats per a la innovació pedagògica, que apliquen plans de millora i que puguin servir de referència d’innovació tant per als futurs mestres com a d’altres centres educatius.

En la mesura del possible, el sistema de selecció de professorat associat, per part de la UIB, prioritzarà la seva formació i vinculació amb la pràctica docent a centres educatius d’Infantil i Primària, facilitant que professors que actualment fan classes a centres escolars puguin impartir docència com a professors associats als estudis de mestre de la UIB.

Per al curs acadèmic 2017-18 es millorarà la formació del professorat que  imparteix docència als graus d’educació infantil i d’educació primària. En aquest sentit, s’ha acordat implementar un Pla de formació permanent del professorat que imparteix docència i que és el responsable de la formació inicial dels mestres d’infantil i primària. Per això s’han assignat 30 mil euros el 2017 per part de la Conselleria dirigit a fomentar les metodologies innovadores entre el professorat: 18 mil son per formació especifica a aquest professorat i 12 mil euros per a una convocatòria d’ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial. Aquesta inversió es gestionarà a través del Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

A més, també s’ha iniciat un procés de revisió el funcionament dels actuals pràcticums i s’estan dissenyant mesures de millora a partir de la feina conjunta entre el professorat de la Universitat i el professorat dels centres de referència. L’objectiu d’aquestes mesures és la de fomentar metodologies innovadores entre el professorat de la UIB i la innovació amb la participació de docents de les dues etapes educatives corresponents (infantil i primària).

Igualment la Universitat està treballant en la millora dels processos d’assignació de professorat permanent, revisant el perfil del professorat que imparteix docència, enfocat a seleccionar aquell que compti amb les habilitats més ajustades a impartir docència als estudis.

El grup de treball mixt Conselleria-Universitat continuarà treballant per implantar altres mesures que millorin la formació inicial del professorat per aplicar a partir del curs 2018/19, algunes d’elles als estudis d’educació infantil i primària i d’altres per als programes formatius dels graus i del màster de formació del professorat.