torna

Detall de la notícia

Imatge 2893329

Docents de Formació Professional viatgen a Finlàndia per participar del projecte EuroFP Balears II

Vint docents de formació professional de diferents famílies professionals i d’una vintena de centres educatius de les Illes Balears, juntament amb personal de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, han viatjat aquesta setmana fins a Turku (Finlàndia) dins el marc del projecte EuroFP Balears II. Aquest projecte permetrà oferir als 31 centres adscrits un total 127 beques de mobilitat per a alumnes, professors i acompanyants.

Els objectius d’aquesta visita, que va començar el passat dimarts 4 d’abril i que va finalitzar el dijous 6 d’abril, han estat conèixer el funcionament del sistema educatiu finlandès en l’àmbit de la formació professional i la formació del professorat, impulsar els intercanvis entre el professorat i organitzar espais perquè l’alumnat d’FP de les Illes Balears pugui participar en formació en centres de treball a Finlàndia i viceversa.

Intercanvi d’experiències

En el decurs de la visita la comitiva d’educació es va reunir amb els representants i professors del centre Turku Vocational Institute, per tal de conèixer el sistema educatiu finlandès i el seu model d’FP, així com el funcionament de les pràctiques formatives en centres de treball (FCT) a Finlàndia i introduir-los en termes generals en el sistema d’orientació acadèmica i laboral del seu centre. Al mateix temps, els representants de la Conselleria varen explicar el funcionament del sistema educatiu espanyol, fent especial incidència en el sistema d’FP i de funcionament de les formacions en centres de treball(FCT) a les Illes Balears.

També visitaren un dels centres de formació del professorat del país escandinau, el TOP-Center i el centre d’emprenedoria Wisi, on varen tenir l’oportunitat d’intercanviar experiències i models en relació a la formació permanent del professorat. En aquest sentit, el model finlandès és semblant al nou model de formació de les Illes Balears. Aquest model prioritza la formació de grups de docents en els propis centres educatius segons la demanda i a partir dels projectes educatius de cada centre. També el paper dels assessors de formació consisteix en la dinamització i facilitació dels equips docents en els centres i en fomentar la transferència a la pràctica educativa i la difusió de bones pràctiques mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

La comitiva també va visitar diferents centres de formació professional i d’empreses que acullen alumnes que fan les seves pràctiques formatives en centres de treball per conèixer de primera mà el seu funcionament. 

Projecte Erasmus+ EuroFP Balears II

Un dels objectius de la Conselleria d’Educació i Universitat és promoure els projectes de mobilitat europea, així com el coneixement de llengües estrangeres, tant entre l’alumnat com entre el professorat de les Illes Balears. Pel que fa a l’àmbit de la formació professional, els projectes de mobilitat europea contribueixen a aproximar la dimensió i la realitat europea en els seus àmbits educatiu i productiu als ensenyaments de formació professional.

Amb la finalitat de dur a terme aquesta política educativa de promoció dels projectes europeus, que compta amb un important suport i una gran demanda entre els centres educatius que imparteixen cicles formatius de grau mitjà, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat va presentar a la convocatòria Erasmus+ de 2016 el projecte EuroFP Balears II, en el qual hi varen decidir participar 31 centres educatius de les Illes Balears. Aquest projecte sol·licitava fons europeus perquè, per una banda, l’alumnat pogués realitzar la meitat del mòdul de Formació en centres de treball (FCT) a empreses de països de la Unió Europea i, per l’altra, el professorat pogués realitzar estades d’observació en centres d’FP d’altres països de la Unió Europea.

Aquest projecte va resultar seleccionat i, per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Universitat va obtenir 194.616€ de fons europeus Erasmus+, una quantitat que permetrà oferir als 31 centres adscrits al projecte un total 70 beques de mobilitat per a alumnes de 37 dies de durada; 12 ajudes per al desplaçament de professors acompanyants de 7 dies de durada, i 45 beques de mobilitat per a professors de 5 dies de durada. El període d’execució d’aquest projecte va de l'1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2018.