torna

Detall de la notícia

Resolució per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 dels processos d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle

Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 15 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil