torna

Detall de la notícia

Imatge 2889656

Programa de Formació i Transferència d'Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2017-2018

S’ha publicat en el BOIB núm. 40, de dia 4 d’abril de 2017, la convocatòria del  Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2017-2018.

Aquest programa pretén formar el professorat de formació professional en l’adquisició de competències d’ensenyament que promoguin les actituds i aptituds de caràcter general més demandades pel món empresarial en l’alumnat de formació professional, com les relacionades amb la confiança en un mateix, la implicació en l’empresa, el pensament creatiu i innovador, el treball en equip i l’emprenedoria, per tal de facilitar-li la inserció laboral, augmentar l’adaptabilitat a un sistema econòmic canviant i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses. Així mateix, el programa fomenta l’elaboració, aplicació i avaluació de projectes professionals innovadors en les metodologies educatives contextualitzades en l’àmbit de la formació professional.

El programa consta d’una formació inicial del professorat participant per tal de dissenyar un projecte de transferència i aplicar-lo durant el curs escolar al cicle de formació professional al qual va destinat. També preveu el seguiment de l’impacte formatiu en els alumnes.

La metodologia educativa en què es basa aquest programa és el treball per projectes o reptes mitjançant el treball cooperatiu des d’un vessant clarament inclusiu.

Els objectius del programa ICSCrea són els següents:

  • Fomentar la creativitat i la innovació en la formació professional.
  • Impulsar la cooperació entre el professorat i l’alumnat en la posada en pràctica de projectes innovadors.
  • Estimular l’aprenentatge basat en projectes i reptes a través de la pràctica.
  • Impulsar les competències socials i creatives del professorat per permetre la millora de la pràctica educativa en entorns col·laboratius.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior durant el curs 2017-2018. La participació del centre en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau de la direcció del centre.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de maig de 2017.