torna

Detall de la notícia

Informació pública avantprojecte decret premis esports

Nou tràmit d’informació pública de l’avantprojecte de decret pel qual es regulen els premis anuals “Esports IB”, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


D’acord amb la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 21 de març de 2017, publicada en el BOIB núm. 37 de dia 28 de març de 2017, s’ha obert un nou tràmit d’informació pública relatiu a l’avantprojecte de decret pel qual es regulen els premis anuals “Esports IB”, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i disposa la necessitat d’elaborar una norma que reculli tots els aspectes relacionats amb l’atorgament d’uns premis que distingeixin, de forma anual, els esportistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establint unes bases ben definides que els regulin. Les persones interessades podran aportar les seves propostes i suggeriments fins al dia 21  de abril de 2017.


Es poden presentar al·legacions a través del portal http://participaciociutadana.caib.es , del correu electrònic criutord@esports.caib.es , a la seu de la Direcció General d’Esports i Joventut, carrer de l’Uruguai s/n, Palma, (edifici PalmaArena), o a qualssevol dels llocs que determinen els articles 82 i 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les al·legacions han d’anar adreçades a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura (Direcció General d’Esports i Joventut).