torna

Detall de la notícia

Imatge 2875441

Més de 40 empreses de lloguer de vehicles d'Eivissa i Formentera firmen el codi de bones pràctiques de la Direcció General de Consum

Més de 40 empreses de lloguer de vehicles d’Eivissa i Formentera,  totes membres de l’Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense Conductor de Balears (AEVAB), han firmat avui el codi de bones pràctiques impulsat per la Direcció General de Consum, que té per objectiu l’adopció de postures actives envers el respecte dels drets dels consumidors i usuaris.

A la signatura han assistit el director general de Consum, Francesc Dalmau;  el president del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, i la vicepresidenta segona de la institució, Marta Díaz.

Dalmau ha destacat que el codi és una passa més en la lluita contra les pràctiques abusives i deslleials i en la defensa dels consumidors i usuaris, i ha valorat la voluntat de les parts de treballar de manera conjunta.  Així, ha recordat que l’estiu passat Consum, juntament amb la Direcció General de Turisme i la Direcció General de Mobilitat, ja va impulsar una campanya informativa en quatre idiomes, que va rebre un ampli suport per part de les empreses de lloguer de vehicles.

Amb la signatura del codi, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.

Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Així mateix, d’acord amb el document, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. S’ha de donar publicitat a les prestacions accessòries i als preus d’aquestes prestacions de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta forma, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.

Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia podrà optar per altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals per proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec per proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.

Igualment, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol•licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Quan l’Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.

Cal recordar que la patronal AEVAB ja ha signat també el Conveni de col•laboració amb la Conselleria de Salut per a la corregulació del sector i està previst que l’Associació d’Empreses Menorquines de Lloguer sense Conductor ho faci en breu.

Segons el document, l’associació ha de vetllar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris. L’Associació es compromet també a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum.

Finalment, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetlli pel compliment dels objectius d’aquest Conveni.