Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte d'ordre de la consellera de Salut de modificació del calendari de vacunacions infantils

Darrera actualització: Wed May 10 12:06:13 CEST 2017

Tràmit d'audiència i d'informació pública del Projecte d’ordre de la consellera de Salut de modificació de l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008 per la qual es modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Aquest Projecte aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils a la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el calendari únic de vacunació per a tota Espanya que acorda el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Informació sobre el tràmit d’informació pública:

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de data 21 de març de 2017 (publicada en el BOIB de data 28 de març 2017) s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 21 d'abril de 2017,  mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte d’ordre de la consellera de Salut de modificació de l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008 per la qual es modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Salut, Plaça d’Espanya, 9, 07002 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Secretaria General..

Podeu trobar més informació al següent enllaç Participació en l’elaboració de normativa.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears