torna

Detall de la notícia

Imatge 2862014

10 municipis de Mallorca comptaran amb convenis d'escolarització equilibrada el curs 2017/18

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat avui el procés d’escolarització del curs 2017/18. El procés d’escolarització implica cada curs escolar més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i adscripció a les etapes d’Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. A més de l’escolarització d’FP. El procés d’admissió per a Infantil, Primària i ESO es farà del 2 al 12 de maig i per a Batxillerat del 26 al 30 de juny.

El procés d’escolarització a Balears també ha de tenir en compte un factor específic de les Balears, l’arribada al llarg del curs escolar de nous alumnes. El curs actual s’han escolaritzat 2.788 d’alumnes fora de termini. L’actual curs en període ordinari es matricularen 14.876 alumnes, que sumats als matriculats per adscripció normal, FP i la resta arriben als 33.986 alumnes.

Nous municipis amb convenis d’escolarització equilibrada

Entre les principals novetats del nou curs es troba l’increment del nombre de municipis que faran un procés d’escolarització equilibrada a través de convenis entre ajuntaments, conselleria, centres públics i centres concertats. Als quatre municipis del curs 2016/17 (Sa Pobla, Inca, Manacor i Porreres) s’hi afegeixen 6 municipis més: Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma D. Aquesta iniciativa contribueix a millorar l’equitat i permet evitar guetos socials i educatius gràcies a la coordinació de tota la xarxa de centres de cada municipi i a l’acció dels serveis socials i educatius tant dels ajuntaments com del Govern.

Nova zonificació

El nou curs suposarà una nova zonificació a Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa). Aquesta proposta de noves zones s’ha fet per atendre tants les necessitats expressades pels municipis com les de racionalitzar les rutes de transport escolar i s’han fet conjuntament amb els consells escolars municipals.

En el cas de Palma s’ha tengut present l’objectiu d’adaptar les zones als barris, fet que també s’ha reflectit en les adscripcions. El curs actual s’ha passat de 3 a 4 zones i el curs 17/18 es passarà a 5 zones: A, B1, B2, C i D. Quant a les adscripcions el CEIP Casa Blanca, passa de la zona C a la D, i el centre concertat Aula Balear de la B a la A. A més a nivell d’ESO la B1 i la B2 constitueixen una única zona.

En el cas de Calvià, s’ha passat d’una única zona a sis zones amb l’objectiu d’afavorir la proximitat al centre educatiu, millorar les adscripcions als IES i optimitzar les rutes de transport escolar.

Amb els mateixos objectius i a petició del consell escolar municipal, el municipi de Llucmajor passarà de zona única a 2 zones: nucli i costa.

Sant Josep de sa Talaia passa de zona única a 3 zones: Sant Josep de sa Talaia i Es Cubells, Sant Agustí des Vedrà i Sant Jordi de Ses Salines i Sant Francesc de s’Estany. Tant des del departament de mobilitat del Consell d’Eivissa com des del Govern s’havia detectat la necessitat de donar resposta a una població dispersa que distorsionava les previsions de les rutes de transport escolar. La nova proposta oferirà una planificació més racional i afavoreix la proximitat al domicili.

Modificació adscripcions a Palma i Calvià

En el cas de Palma, s’han fet tres actuacions amb l’objectiu de millorar la coordinació i facilitar l’escolarització al Polígon de Llevant, Casa Blanca i Son Pisà. En el primer cas, s’ha passat de les adscripcions múltiples a les adscripcions directes dels IES Antoni Maura, Francesc de Borja Moll, Aurora Picornell i Josep Sureda i Blanes.

A Palma, s’ha adscrit el CEIP Casa Blanca a l’IES La Ribera i el CEIP Son Pisà passa a ser d’adscripció múltiple als IES de Palma Centre i Palma Ponent.

En el cas de Calvià, s’ha adscrit el CEIP Ses Quarterades a l’IES Calvià i el CEIP Puig de na Morisca passa a tenir adscripció múltiple a l’IES Calvià i IES Son Ferrer.

L’IES Josep Maria Quadrado es converteix en PEI

Els Projectes d’Estudis Integrats actualment vigents a l’IES Joan Maria Thomas (Mallorca) i IES Sa Colomina (Eivissa) tenen com a objectiu racionalitzar els horaris dels dos règims d’ensenyament (Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i ESO) establint diferents franges horàries de tal manera que siguin el més compactes possibles i es pugui optimitzar el temps dedicat a assistir a les activitats lectives per als alumnes. El curs 2017/18 l’IES Josep Maria Quadrado oferirà aquest modalitat al alumnes de Menorca.

Centres amb places reservades per a alumnat amb problemes de mobilitat

El nou curs incorpora la reserva de places específiques per a alumnes de mobilitat en el CEIP Camilo José Cela i a l’IES Antoni Maura, tots dos de Palma.