torna

Detall de la notícia

Imatge 2860452

El 2016 Consum va imposar sancions per 747.000 euros arran de reclamacions d'usuaris i inspeccions

La Direcció General de Consum va imposar sancions per valor de 747.631 euros, tal com recull la memòria de 2016, que mostra que els sectors més sancionats varen ser els de telecomunicacions, transport aeri, vehicles de lloguer, botigues multipreu i el de subministrament d’aigua.

El director general de Consum, Francesc Dalmau, ha destacat que de l’import total de les sancions, 469.865 euros es varen derivar de reclamacions de consumidors i 209.415 euros varen ser el resultat de les inspeccions que va impulsar  l’Administració.  En aquest sentit, Dalmau ha ressaltat que és important que davant possibles vulneracions dels drets com a consumidors, els ciutadans presentin reclamacions,  ja que “ajuden a lluitar contra les pràctiques abusives i deslleials de determinades empreses”.

Així, en total, el 2016 es varen iniciar 219 expedients sancionadors (165 a partir de reclamacions)  i es varen dictar 242 resolucions (183 derivades de reclamacions).

Dalmau  ha destacat que l’import de les sancions va augmentar en 100.000 euros en relació amb 2015 —any en què es va sancionar per valor de 628.794 euros— tot i que el nombre d’expedients sancionadors va ser semblant al de l’any anterior (268 acords d’iniciació i 297 resolucions de sanció).

Per sectors, el més sancionat va ser el de telefonia mòbil, amb 25.500 euros, seguit del de lloguer de vehicles, amb 23.700 euros, i les botigues multipreu, amb 23.700 euros.

Així mateix, l’any passat s’ingressaren 68.350 euros en concepte de pagament reduït anticipat de les sancions establertes provisionalment.

Cal recordar que l’any 2016 els consumidors i usuaris presentaren 7.264 reclamacions i denúncies davant la Direcció General de Consum, gairebé mil més que l’any anterior. D’aquestes,  5.957 correspongueren a Mallorca; 682, a Eivissa i Formentera, i 625, a Menorca.

Els sectors que generaren més reclamacions varen ser el de telefonia i Internet (1.521), el de transport aeri (1.242) i la venda i reparació d’electrodomèstics (427).

Entre les dades diferencials de 2016, cal destacar que les cancel•lacions de la companyia aèria Vueling durant un període determinat de temps varen generar 460 reclamacions;  la cancel•lació del concert de Romeo Santos el 30 de juliol va generar 225 reclamacions; el cas del creuer de Pullmantur, que va fer obres de millora i manteniment mentre estava en funcionament, va suposar-ne 81 més, i el frau dels motors dels vehicles Volkswagen va generar 33 reclamacions més.

Servei d’Arbitratge

La memòria de la Direcció General de Consum també mostra que l’any passat es registraren 1.075 sol•licituds d’arbitratge de consum. Aquest és un mecanisme extrajudicial gratuït i eficaç de resolució de conflictes. Per sectors, va destacar el de telefonia mòbil, amb 747 sol•licituds, correus (67) i mobles (54).

El nombre d’empreses adherides al sistema arbitral de consum va arribar a les 1.163, 21 més que l’any 2015.

Servei de Control de Mercat i Xarxa d’Alerta de Consum

El Servei de Control de Mercat va dur a terme l’any 2016 un total de 3.322 actuacions d’inspecció;  va decretar 115 mesures cautelars, va retirar 52.890 productes i va immobilitzar 26.268 unitats de productes.

El volum més important d’immobilitzacions va estar relacionat amb possibles  incompliments en l’etiquetatge de productes industrials (11.691 unitats). Igualment, s’immobilitzaren 6.848 juguetes i 2.457 disfresses i articles de Carnaval.

Així mateix, la Xarxa d’Alerta va notificar 50 alertes, 35 de les quals correspongueren a juguetes.

Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals

En aquest àmbit, va destacar l’alta participació d’alumnes en el concurs Consumópolis, que va arribar als 795, i la participació en iniciatives com el Dia de les Illes Balears amb la mostra de productes perillosos i l’organització de la Setmana del Consumidor, amb activitats en totes les illes.