torna

Detall de la notícia

Imatge 2860148

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat reforça la formació del professorat en els propis centres educatius

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, es va reunir els passats dies 8 i 13 de març amb els responsables de formació dels centres educatius de la zona de Palma i de la zona d’Inca, respectivament, amb la finalitat d’impulsar els programes de formació del professorat en els propis centres educatius. En aquest sentit, aquest és un dels objectius claus del nou model de formació del professorat que preveu el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

Durant el transcurs de les trobades es varen exposar les diferents convocatòries de formació en els centres educatius per al curs 2017-2018 per promoure la millora de la institució escolar com a organització educativa, transformar la cultura organitzativa compartimentada en els centres educatius en una cultura de la cooperació i del treball compartit i facilitar espais comuns per a la reflexió.

Les convocatòries per al proper curs són:

  • Programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa.
  • Programes de formació en els centres vinculats als projectes educatius.
  • Programes de formació intercentres vinculats a projectes educatius similars.
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
  • Programa d’aprenentage-servei a la Serra de Tramuntana.
  • Programes de formació i transferència per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge.
  • Programes de formació i transferència “Cap a la coeducació als centres educatius”.
  • Programes de formació i transferència d’impuls a les capacitats emprenedores.

Properes trobades

Aquestes trobades també es mantindran amb els responsables de formació dels centres de la zona de Manacor (16 de març), Menorca (28 de març), Formentera (25 de març) i Eivissa (26 de març).