Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta de modificació de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

Darrera actualització: Tue Mar 14 12:19:29 CET 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text de modificació de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears,  perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre els motius i objectius que es volen dur a terme amb la modificació d'aquesta Llei.

Així, abans de la redacció de l’avantprojecte de modificació de la Llei 4/2014, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través de la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transports o del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç  en  el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en el mateix termini. 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears