Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat impulsa mesures per al foment de la llengua i cultura catalanes als centres educatius

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat impulsa mesures per al foment de la llengua i cultura catalanes als centres educatius

Darrera actualització: Fri Mar 10 11:36:21 CET 2017

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, va mantenir el dia 9 de març en el CEP Jaume Cañellas Mut de Palma una trobada amb els responsables de les comissions de normalització lingüística dels centres educatius de la zona de Palma per a debatre noves mesures per al foment de la llengua i la cultura catalanes als centres educatius.

Mesures

Cal destacar, entre d’altres, les següents mesures:

  • La posada en marxa, en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma, d’un Pla pilot de dinamitzadors lingüístics a Palma. Hi participen els 6 centres següents: CEPA La Balanguera, CEPA Son Canals, IES Guillem Sagrera, IES Emili Darder, IES Arxiduc Lluís Salvador i IES Juníper Serra. En funció de l’avaluació d’aquest pla pilot, s’estendrà a la resta de centres per al curs 2017-2018.
  • Els Programes de formació per àmbits que abracen les temàtiques següents:

            - Cursos sobre la nova gramàtica i ortografia catalana.

            - Formació sobre iniciació als programes d’immersió lingüística i atenció als alumnes d’incorporació tardana.

            - Formació sobre tècniques de glosat aplicades a l’aula.

            - Cursos sobre l’expressió dramàtica com a recurs didàctic.

            - Cicle de conferències sobre sociolingüística i actituds lingüístiques.

  • Assessorament, conjuntament amb el Departament d’Inspecció Educativa, sobre la revisió i actualització dels projectes lingüístics dels centres educatius.
  • Tramitació d’una nova regulació sobre la formació per a la capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana i les exempcions de l’avaluació de la llengua catalana.

Properes trobades

Aquestes trobades amb els coordinadors de normalització lingüística dels centres tindran continuïtat a Inca (13 de març), Manacor (16 de març), Menorca (28 de març), Formentera (25 de març) i Eivissa (26 de març).

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears

Servei de Formació del Professorat:  -  

Telèfon 971177776 - Fax 971176948

Domini http://sfp.caib.es