Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública de l'Avantprojecte de la llei d'urbanisme de les Illes Balears

Darrera actualització: Fri Mar 24 12:54:15 CET 2017

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat està tramitant l'avantprojecte de la llei d'urbanisme de les Illes Balears. D'acord amb la Resolució de 2 de març de 2017 (publicada en el BOIB de data 9 de març de 2017) s'ha obert un procés d'informació pública fins al dia 10 d’abril de 2017, mitjançant el qual tota la ciutadania pot informar-se de l'avantprojecte i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Ordenació del Territori, situada al c/ del Gremi de Corredors, 10, 3ª planta, o a qualsevol dels llocs que determina l’article  16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (Direcció General d’Ordenació del Territori).

Igualment, s'ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-lo clicant en aquest enllaç.  

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears