Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció de l'avantprojecte de Llei de modificació de la Llei agraria

Darrera actualització: Thu Mar 09 14:08:53 CET 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.  A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. - Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. - La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. - Objectius de la norma.
  4. - Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de l’avantprojecte de modificació de la Llei Agrària, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

Per a més informació podeu descarregar el document adjunt “ Memòria consulta prèvia de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei Agrària.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears