torna

Detall de la notícia

Imatge 2852188

Balears convocarà 257 places docents a les oposicions de 2017

La Conselleria d’Educació i Universitat convocarà enguany oposicions per a 257 places de personal docent de les Illes Balears. Així ho ha comunicat avui el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, a la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació.

Les places que es convoquen corresponen a les que s’han pogut reservar aplicant la taxa de reposició dels anys 2015 i 2016. La que correspon a 2017 no s’ha pogut reservar ja que el Govern estatal encara no ha aprovat els pressuposts, on s’inclou la taxa de reposició, ni ha fet cap normativa que aprovi aquesta taxa.

A les Balears hi ha actualment un dels percentatges d’interins docents més elevats de l’Estat, concretament d’un 32’9% de mitjana, que correspon a 3.809 docents i no s’han celebrat oposicions des de 2011. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat és el de baixar el percentatge de docents fins arribar aproximadament a un 10% del total, això dotaria les plantilles dels centres educatius de major estabilitat que és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives. El fet que el Ministeri encara no hagi convocat la taxa de reposició de 2017 ha obligat a reduir notablement l’oferta de places ja que, a diferència d’altres departaments del Govern, les oposicions docents s’han de celebrar per el mes de juliol de manera que els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar. Per aquest motiu, la Conselleria d’Educació i Universitat s’ha compromès a convocar oposicions 2017, 2018 i 2019 a fi d’aconseguir oferir prop de 2000 places en acabar la legislatura.

Places a totes les illes i de tots els cossos
La proposta d’oposicions per a 2017 ha prioritzat les places a Eivissa i Formentera, degut a que tenen els percentatges més alts d’interins, i de les especialitats en les que hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics d’FP, com cuina o manteniment de vehicles, entre d’altres. Es presenten places per a tots els cossos, inclosos els de mestres de taller que no s’oferien des de 2007, i a totes les Illes.

S’han deixat per a properes convocatòries les que compten amb un gruix més gros d’aspirants, ja que el Ministeri ha assegurat la més que possible alliberament de la taxa de reposició a partir de 2017 i per això no s’ofereixen places del cos de mestre a Mallorca.

 

Del total de 257 se n’ofereixen 112 a Mallorca, 49 a Menorca, 90 a Eivissa i 6 a Formentera. Per cossos, n’hi ha 55 a Mestres d’Infantil i Primària, 53 a professors d’ESO, 107 per a professors tècnics d’FP, 6 de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (les sis d’alemany), 17 de professors de Música i Arts Escèniques, 15 de professors d’Arts Plàstiques i Disseny i, 4 de mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

 

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

26

8

19

0

53

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

63

20

22

2

107

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

3

2

1

0

6

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

10

4

3

0

17

PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

9

2

4

0

15

MESTRES ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

1

0

3

0

4

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

0

13

38

4

55

TOTAL

112

49

90

6

257