torna

Detall de la notícia

Imatge 2848294

Prova lliure de batxillerat 2017 per a persones majors de 20 anys

NOVETAT: Publicat calendari de la prova lliure 

 

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Convocatòria 2016-2017

El termini d'inscripció serà del 6 al 17 de març de 2017, ambdós inclosos, als centres on es durà a terme la prova.

La prova tindrà lloc els dies 6, 7, 10 i 11 d'abril de 2017.

Calendari definitiu pendent de les inscripcions.

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de Fontsanta, 12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67)
  • A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis (av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó; telèfon 971 36 01 33)
  • A Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa (av. d'Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51)

Requisits de participació

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c)  Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

Convalidacions i exempcions

Vegeu-ne la resolució.

Enllaços