torna

Detall de la notícia

Imatge 3032013

Carta de Serveis

L’EBAP ha elaborat la seva Carta de serveis amb quinze compromisos establerts que permetran fixar, davant la ciutadania, la qualitat del servei. S’ha seguit el procediment establert per la Direcció General de Participació i Transparència, amb un equip de treball de personal representatiu dels serveis de formació i de selecció i provisió de l’escola. El mes de novembre de 2016 s’ha materialitzat l’aprovació tècnica per la Direcció General esmentada i, finalment, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160, de 22 de desembre de 2016, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 30 de novembre de 2016 d’aprovació de la Carta de serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública.