torna

Detall de la notícia

Imatge 2840041

Joves amb mesures de medi obert faran prestacions en benefici de la comunitat a les instal·lacions esportives del Palma Arena

El conveni que han signat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i el Consorci Velòdrom Palma Arena permetrà que joves de les Illes Balears puguin complir les mesures judicials de prestacions en benefici de la comunitat a aquestes instal·lacions esportives. Es tracta dun compromís per part del Consorci depenent de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, que contribueix al compliment daquestes mesures judicials, així com a la reinserció dels joves infractors.

Amb aquest acord, alguns menors als quals els jutges han sancionat amb prestacions a la comunitat compliran al Palma Arena aquestes mesures judicials de medi obert. Allà hi duran a terme diverses tasques relacionades amb el manteniment i neteja de les instal·lacions i jardins. Es tracta dactivitats no retribuïdes dinterès social i en benefici de persones, que tenen un contingut socialitzador i que permeten al menor o jove desenvolupar les seves habilitats. Les mesures judicials de prestació en benefici de la comunitat són mesures de caire educatiu i sancionador, que cerquen que el jove es responsabilitzi de les seves accions i, a la vegada, faci una acció a favor de la comunitat.

D´aquesta manera, el Consorci es compromet a facilitar un nombre de places als menors i/o joves que han de complir la mesura judicial i a impartir els coneixements necessaris perquè lactivitat pugui ser complida eficaçment. Sels assignarà als menors un professional de referència i ses facilitarà el material necessari per a la realització de la tasca assignada. Per part seva, la Conselleria de Serveis Socials assumeix la gestió, la coordinació i el seguiment de la mesura judicial a través dels educadors de medi obert de la Direcció General de Menors i Famílies.Aquest acord entre les Conselleries de Serveis Socials i Cooperació i Transparència, Cultura i Esports, amplia el número dentitats i institucions públiques de les illes que col·laboren en facilitar als joves amb mesures judicials el compliment de les prestacions en benefici de la comunitat.

A la fotografia apareixen  el gerent del consorci Velòdrom Palma Arena Xavier Pujades, el director general d'Esports Carles Gonyalons, la consellera de Serveis Socials i Cooperació Fina Santiago, la consellera de Transparència cultura i esports Ruth Mateu y la directora general de Menors i Famílies Marta Carrió